Jaarverslag 2016

De NVVK

De NVVK staat, als branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, voor het tegengaan van financiële misstanden in het sociaal domein. Wij kennen sinds onze oprichting in 1932 een lange traditie in het tegengaan van woekerpraktijken. Onze leden bieden een sociaal alternatief om schulden te voorkomen, op te lossen of beheersbaar te maken. Daarbij staan maatschappelijke en menselijke waarden centraal.
Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een brancheorganisatie waarbij bijna 100 organisaties zijn aangesloten. Dat zijn publieke instellingen én private ondernemingen die diensten aanbieden in meer dan 370 van de 388 gemeenten die Nederland rijk is.

 

De NVVK-leden

 • zijn organisaties van professionals, die mensen helpen om schulden te voorkomen, beheersbaar te maken en/of op te lossen in de vorm van schuldhulpverlening of sociale kredietverlening;
 • bieden hun dienstverlening aan vanuit het belang van schuldenaren, zowel particulieren als ondernemers, zonder het belang van schuldeisers uit het oog te verliezen;
 • volgen de Gedragscode Schuldhulpverlening en de Gedragscode Sociale Kredietverlening;
 • worden periodiek onderworpen aan een uitgebreide en onafhankelijke audit.

  

Activiteiten van de NVVK

 1. Strategische belangenbehartiging
  De vereniging behartigt de strategische belangen van haar leden. In de lobby naar landelijke en lokale politiek zal de NVVK continu de strategische doelstellingen onder de aandacht brengen.
 2. Ordening & ontwikkeling van de branche
  Daarnaast speelt de vereniging, meer dan voorheen, een belangrijke rol in het organiseren van de branche door ordening en ontwikkeling, door bijvoorbeeld gezamenlijke afspraken over kwaliteit te maken en innovatieve projecten op te zetten.
 3. Dienstverlening naar onze leden
  De opbrengsten van lobby en het ordenen en ontwikkelen van de branche komen uiteraard ten goede aan de leden; deze dienstverlening bindt de leden. Verder is de mogelijkheid voor het onderling uitwisselen van kennis en ervaring een belangrijke toegevoegde waarde.